Het gegeven dat als een rode draad door mijn werk loopt, kan worden samengevat in het sleutelwoord 'KIEMKRACHT' Creatieve inspiratie voelt als, een kleine aanleiding waarin het eindreseltaat al voor de voltooïng verborgen zit.